Cliëntenraad geïnstalleerd

11 november 2021
De RAV’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland hebben voor het eerst een gezamenlijke cliëntenraad. Afgelopen maandag zijn de vier leden geïnstalleerd.
De cliëntenraad denkt actief mee over wat het beste is voor onze patiënten/cliënten. Zij kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven over ons beleid, onze prestaties en andere aspecten van onze dienstverlening. Iedere zorginstelling moet een cliëntenraad hebben, dat staat in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).
De leden zijn v.l.n.r. Willem Maschhaupt, Garbrand Wiersema, Marjoke van Mierlo en Frank Verstraeten. Uiterst rechts staat onze directeur Gijs Roest