Zorgtafel Flevoland

29 april 2021

Sinds medio 2019 houden netwerkpartners in Flevoland zich bezig met zorg, gezondheid en ondersteuning via de Zorgrafel Flevoland. Directe aanleiding daarvoor waren de grote
veranderingen in het zorglandschap door het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen en de aanpassingen die daardoor nodig waren. Dit regioperspectief is tot stand gekomen vanuit de wens van de netwerkpartners aan de Zorgtafel Flevoland om gezamenlijk te kijken naar de inhoudelijke opgaven op het gebied van gezondheid en zorg in Flevoland. In de bijlage een samenvatting.

Samenvatting regioperspectief Zorgtafel – april 2021