De coöperatie

Het management en de beleidsafdeling van de regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s) Flevoland en Gooi en Vechtstreek werken sinds 2016 nauw samen. Dit doen we om onze ambities ten aanzien van de zorg en de organisatie zo efficiënt mogelijk te realiseren.

Vanaf 1 januari 2021 hebben de moederorganisaties van onze RAV’s, de Regio Gooi en Vechtstreek en de GGD Flevoland, de samenwerking tussen hun RAV’s geborgd door deze in een coöperatie onder te brengen. Hiermee is ook de governance aangepast op de samenwerking. De twee RAV’s delen één directeur en hebben één gezamenlijk stafbureau.