De rijdienst

De bemanning

De centralist, ambulancechauffeur en de ambulanceverpleegkundige werken nauw met elkaar samen. Het ambulanceteam bestaat uit een ambulanceverpleegkundige en ambulancechauffeur. Ze zijn 24/7 paraat op de ambulancepost tot er een melding van de centralist komt. Hun taken zijn verschillend. Zo is de chauffeur verantwoordelijk voor de staat van de ambulance, de communicatie met de meldkamer en assisteert hij/zij de verpleegkundige.

 

De hoofdtaak van de verpleegkundige is het verzorgen van de patiënt, het nemen van medische beslissingen en het gereed maken van vervoer. Soms wordt een patiënt ook niet meegenomen, dan is een behandeling ter plaatse voldoende.

De centralist op de meldkamer is de spin in het web van de hulpverlening. De centralist begeleidt niet alleen de bellers, maar ook staat hij of zij de ambulancebemanning bij met belangrijke informatie over aard en omvang van het incident.