Traumazorg

Bij een ramp of een groot ongeval werkt RAV Flevoland en Gooi en Vechtstreek samen met verschillende diensten, zoals Rijkswaterstaat, politie, brandweer, Rode Kruis en het mobiel medische team (MMT). Om slachtoffers goed te kunnen helpen zijn er landelijk afspraken om de zorg voor onze patiënten goed te laten verlopen. Medewerkers van de ambulancedienst worden hier regelmatig op getraind. Deze trainingen zijn vooral gericht op echte praktijksituaties.

Op regionaal bestuurlijk niveau worden er afspraken gemaakt om traumazorg en de acute zorg binnen de verschillende disciplines goed op elkaar af te stemmen. Dit gebeurt binnen het zogenoemde ROAZ-verband:

https://www.netwerkacutezorgnoordwest.nl

https://www.traumazorgnetwerkmn.nl/nl/