De meldkamer

De meldkamer ambulancezorg (MKA) van de RAV’s is gevestigd in Lelystad. Als u als inwoner van de regio’s Gooi en Vechtstreek of Flevoland belt met 112  dan krijgt u een centralist van onze meldkamer aan de lijn. Deze gespecialiseerd verpleegkundige bepaalt via een aantal vragen uit het triagesysteem of er een ambulance wordt gestuurd en zo ja met welke urgentie deze wordt ingezet. Er zijn drie urgentieniveaus binnen de ambulancezorg: A1 (levensbedreigende situatie), A2 (geen direct levensgevaar, maar kan wel sprake zijn van gezondheidsschade) en B (vervoer op afspraak voor halen of brengen van een patiënt).

Wat doe ik als 112 niet bereikbaar is?

  • Probeer 112 te bereiken met een ander toestel (vast of mobiel);
  • Heeft u geen ander toestel bij de hand en belt u mobiel, verplaatst u zich dan enkele meters en probeer het opnieuw;
  • Bel de huisarts of huisartsenpost als het gaat om een medische noodsituatie;
  • Blijf bij het slachtoffer en vraag altijd aan buren en omstanders om te helpen en te bellen;
  • Zijn alle telefoonvoorzieningen uitgevallen, zoek dan naar het dichtsbijzijnde bureau/standplaats/station van hulpverlening.

112NL APP

Mensen die niet goed kunnen horen en/of spreken kunnen sinds 12 januari 2022 via de 112NL app de meldkamer bereiken. Ook voor mensen die de Nederlandse of Engelse taal niet beheersen is de app geschikt. De app is in eerste instantie voor deze doelgroepen gemaakt, maar kan door iedereen worden gebruikt om de hulpdiensten in Nederland te bereiken.