Mijn ambulancezorg

Als u ambulancezorg heeft gekregen, bekijkt en downloadt u via het patiëntenportaal MijnAmbulancezorg uw medisch dossier. Hierin staat bijvoorbeeld wanneer en waar de ambulancezorg is verleend, welke onderzoeken zijn uitgevoerd, welke behandeling is toegepast en of er medicatie is toegediend.

In het patiëntenportaal vindt u per ambulancedienstverlening uw dossier

Als u door ons behandeld bent kan dat door RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek zijn geweest. Door te zoeken op de locatie waar u was toen u ambulancezorg kreeg, vindt u gemakkelijk de juiste regionale ambulancevoorziening (RAV).

MijnAmbulancezorg is een veilige website

Het voldoet aan alle voorwaarden van MedMij. Dit is de Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorgaanbieders en zorggebruikers. U logt in op MijnAmbulancezorg met jouw DigiD, waardoor u op een veilige manier uw dossier kan inzien.

Heeft u vragen over MijnAmbulancezorg?

Klik hier voor het antwoord op de meest gestelde vragen. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op via secretariaatrav@ggdflevoland.nl

Ga naar MijnAmbulancezorg.nl