Hart- en vaatziekten

Reanimatiezorg

Bij een hartstilstand is iemand bewusteloos en ademt niet meer of niet normaal. Het hart pompt geen bloed meer door het lichaam en iemand ziet er grauw uit. Dit is een levensbedreigende situatie.

Er kunnen verschillende oorzaken aan een hartstilstand ten grondslag liggen. Op de website van de Hartstichting staat informatie over de oorzaken van een hartstilstand: https://www.hartstichting.nl/hart-en-vaatziekten/hartstilstand

Als men 112 belt en de meldkamercentralist vermoedt een hartstilstand, worden er verschillende hulpverleners opgeroepen. Dit is afhankelijk van de locatie van het slachtoffer. Hulpverleners die opgeroepen kunnen worden zijn;

 • Twee ambulances
 • Politie
 • Brandweer
 • Burgerhulpverlening

Zodra de ambulance arriveert zal het ambulanceteam de coördinatie van de reanimatie op zich nemen en keuzes maken binnen de behandeling.

Burgerhulpverlening is één van de belangrijkste schakels op de kans van overleving van het slachtoffer. De RAV’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek zijn daarom aangesloten bij HartslagNu. Burgerhulpverleners worden automatisch gealarmeerd door de meldkamer Ambulancezorg, wanneer zij in de buurt zijn van een slachtoffer. Meer informatie over HartslagNu, een AED aanmelden of zelf burgerhulpverlener worden, vindt u op https://hartslagnu.nl/

Hartinfarct

Bij een hartinfarct raakt een bloedvat van het hart plotseling afgesloten. Dit gaat in de meeste gevallen gepaard met een drukkend gevoel op de borst, die kan uitstralen naar andere delen van het lichaam. Dit is een levensbedreigende situatie en direct 112 bellen is noodzakelijk. Als het ambulanceteam een hartinfarct heeft vastgesteld zullen zij in een snel tempo contact leggen met een ziekenhuis waar de patiënt snel geholpen kan worden. In de regio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek zijn dat de volgende ziekenhuizen;

 • MC Leeuwarden
 • Isala Ziekenhuis Zwolle
 • UMC Utrecht
 • Meander MC Amersfoort
 • Tergooi Ziekenhuis loc. Blaricum
 • Amsterdam UMC loc. AMC
 • OLVG Amsterdam loc. Oost

Op de website van de hartstichting staat meer informatie over hartinfarct en hoe men het kan voorkomen: https://www.hartstichting.nl/hart-en-vaatziekten/gids-hartinfarct

Beroerte

Een beroerte is een verzamelnaam voor verschillende problemen met de bloedvoorziening van de hersenen.

 1. Herseninfarct = een bloedpropje sluit een bloedvat in de hersenen af
 2. Hersenbloeding = een bloedvat in de hersenen barst open
 3. TIA = er is een kortdurende afsluiting van een bloedvat in de hersenen

Bij alle drie krijg je uitvalsverschijnselen. Bij een TIA zijn deze verschijnselen tijdelijk. Wanneer een ambulanceteam bij de patiënt komt zullen zij proberen om de drie te onderscheiden en de patiënt zo snel als mogelijk te vervoeren naar één van de omliggende ziekenhuizen. Afhankelijk van de ernst zal er een keuze gemaakt van het ziekenhuis.

Op de website van de hartstichting staat duidelijk beschreven hoe men een beroerte kan herkennen: https://www.hartstichting.nl/hart-en-vaatziekten/beroerte/herken-de-signalen-van-een-beroerte

Acuut Aneurysma

Een aneurysma is een plaatselijk verwijding van een bloedvat. Als de verwijding te groot wordt kan het bloedvat scheuren. Mocht dit aan de orde zijn ontstaat er een acute, levensbedreigende situatie en moet de patiënt zo snel mogelijk vervoerd worden naar een ziekenhuis waar het aneurysma behandeld kan worden.

Er zijn lokale afspraken tussen de RAV’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek en de omliggende ziekenhuizen, waar een aneurysma behandeld kan worden. De meldkamer ambulancezorg en de ambulanceteams zijn op de hoogte van deze regionale afspraken, zodat er op elk moment van de dag de patiënt de goede zorg op de juiste plaats kan krijgen om het aneurysma te behandelen.