Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Ik heb besteld vervoer nodig

Voor een aanvraag besteld vervoer heeft u een verwijzing van uw huisarts of het ziekenhuis nodig, zij nemen dan contact op met de meldkamer. U kunt dit dus niet rechtstreeks doen.

Wat kost een ambulancerit?

Het tarief van ambulancevervoer in Nederland wordt vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen tarieven voor spoedvervoer en besteld vervoer.

Bij het besteld vervoer is er vooraf een afspraak gemaakt. Bijvoorbeeld voor een onderzoek of behandeling in het ziekenhuis of een overplaatsing. De ambulance haalt u dan op een nader af te spreken tijdstip op. Het tarief voor ambulancevervoer (besteld en spoed) is uniform in heel Nederland.

De prijs van de ambulancerit bestaat uit het landelijk uniforme basistarief plus het aantal kilometers dat u in de ambulance gelegen heeft.

Het ambulancevervoer wordt in Nederland betaald door de zorgverzekeraar. Als verzekerde merkt u niets van de rekening. Deze wordt net als de rekening van de huisarts en het ziekenhuis door ons rechtstreeks ingediend bij de zorgverzekeraar. Een enkele keer is dit niet mogelijk, omdat bij ons onvoldoende persoonsgegevens bekend zijn. Dan ontvangt u zelf de rekening en moet u deze zelf betalen. Daarna declareert u deze bij uw zorgverzekeraar.

Let op: De zorgverzekeraar kan een eigen risico in rekening brengen afhankelijk van het door u aan uw zorgverzekeraar betaalde eigen risico in betreffend jaar.

De kosten van besteld vervoer zijn in 2021: 339,90 euro basistarief + 4,38 euro per km
De kosten A1/A2 spoedvervoer zijn in 2021: 766,15 euro basistarief + 4,38 euro per km

Als er meer mensen gelijktijdig vervoerd moeten worden geldt de volgende tariefregel:
Normaal tarief x 150% en gedeeld door het aantal personen, dus in geval van twee personen betaalt ieder 75% van het normale bedrag.

 

Mag ik kiezen naar welk ziekenhuis?

Dat mag zeker, u wordt in principe naar het ziekenhuis van uw keuze vervoerd. Maar wanneer in uw belang  de behandeling/interventie door een specifiek ziekenhuis moet worden gedaan, dan wordt u naar dat ziekenhuis vervoerd.

Voor RAV Gooi en Vechtstreek geldt dat de specialismen zijn onderverdeeld over de twee locaties Blaricum en Hilversum, waardoor een keuze voor een van de twee locaties niet altijd mogelijk is. Voor Flevoland wordt er vervoerd naar het Flevoziekenhuis in Almere.

Maar ook als de paraatheid het niet toe laat dat de ambulancebemanning (i.o.m de meldkamer) niet uit de regio kan, dan wordt u naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht. Natuurlijk wel met uitleg aan u en uw familie en dat als het weer mogelijk is u altijd kan worden overplaatst.

Kan ik ambulancezorg weigeren?

De ambulanceverpleegkundige is verantwoordelijk voor uw behandeling. Ambulancezorg kan worden geweigerd, mits u wilsbekwaam bent. Dat houdt in dat u goed geïnformeerd bent en in staat de gevolgen van uw beslissing te overzien. In een acute situatie is het meestal niet mogelijk om zorgvuldig te beoordelen of de patiënt feitelijk wilsbekwaam bent;

Bij twijfel is bij behandeling en/of vervoer onder de 12 jaar toestemming van de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) nodig. Tussen 12-16 jaar hebben kind en ouder(s) ieder een beslissingsbevoegdheid; vanaf 16 jaar beslist de patiënt.

Als er sprake is van wilsbekwaamheid wordt de weigering geaccepteerd. Dan gebeurt het volgende:

U wordt geïnformeerd;
De situatie wordt gedocumenteerd;
Er wordt zorg verleend die niet geweigerd wordt;
Overdracht aan huisarts;

Indien er GEEN sprake is van wilsbekwaamheid past de ambulancebemanning de meest doelmatige en minst ingrijpende (medische) handelingen toe.

Ik wil niet gereanimeerd worden, hoe maak ik dat kenbaar?

Wilt u behandelingen juist wel of juist niet ondergaan? Leg deze wensen dan nu vast in een wilsverklaring. U kunt bijvoorbeeld in coma raken na een ongeval, of uw wilsbekwaamheid kan door een aandoening, zoals dementie, verdwijnen. Dan is het belangrijk dat uw arts en naasten weten wat uw wens is.

Ook is het mogelijk uw wens om niet gereanimeerd te worden bij een hartstilstand kenbaar te maken door middel van een niet-reanimerenpenning. Het maakt hierbij niet uit wat de oorzaak is. U draagt de penning aan een ketting om uw hals. Zorg er wel voor dat de penning altijd duidelijk zichtbaar is. De niet-reanimerenpenning en de schriftelijke wilsverklaring zijn allebei rechtsgeldig.

Ik ben een eigendom kwijt na vervoer met de ambulance. En nu?

Vervelend als u een eigendom kwijt bent. Toch is het verstandig eerst navraag in het ziekenhuis te doen, omdat het ambulanceteam alle eigendommen van de patiënt overdraagt aan de eerste hulpafdeling. Soms kan het voorkomen dat er toch per ongeluk wat achterblijft in de ambulance. In dat geval kunt u met het secretariaat contact opnemen: secretariaatrav@ggdflevoland.nl. Graag met vermelding van uw naam, telefoonnummer, ritdatum en wat u zoekt.

Als ik word opgehaald door de ambulance, wat neem ik dan mee?

Als u wordt opgehaald door een ambulance neemt u mee: een ID-bewijs, uw zorgpas, ziekenhuispas, medicatielijst, een tas met toiletartikelen en wat kleding.

Hoe zit het met het meenemen van een rollator of een maxicosi,

Alles wat mee wordt genomen in de ambulance dient op een veilige manier te worden vast gezet. Een maxicosi kan worden vastgezet op de brancard en op één van de stoelen. Een rollator is niet juist vast te zetten en mag daarom formeel niet mee worden genomen. In geval van een noodstop of aanrijding heb je dan te maken met “losse lading”, wat een potentieel risico is voor de patient en de ambulancehulpverleners. In geval van overplaatsing/ontslag of opname neemt de patiënt alleen een tas mee met toiletartikelen en kleding. Overige spullen dienen door derden te worden meegenomen.

Een omstander heeft 112 gebeld, maar ik wil niet vervoerd worden. Hoe zit dat?

U heeft altijd recht om zorg te weigeren. De ambulancebemanning maakt een inschatting of vervoer noodzakelijk is of niet; zij beslissen daarover. Wanneer zij aangeven dat vervoer noodzakelijk is en u wilt dat niet, dan mag u dat weigerenDe ambulancebemanning maakt een keus op basis van medische noodzaak, niet vanwege een eventuele financiële opbrengst. Wanneer u niet vervoerd wil worden, maar er is wel een medische noodzaak dan zijn de eventuele gevolgen van het niet vervoerd willen worden voor eigen rekening/risico.

De auto van de Huisartsenpost is ook geel. Is dat dan ook een ambulance?

De auto van de huisartsenpost (HAP) vervoert de huisarts, deze kan acute zorg verlenen maar geen patiënten vervoeren. Deze auto kan wel met spoed naar een patiënt rijden.

Wat moet ik doen als ik niet tevreden ben over de geleverde zorg?

Het kan gebeuren dat iemand een klacht in wil dienen omdat hij/zij niet tevreden is over een medewerker of over de GGD. In de klachtenregeling kun je lezen hoe een klacht door GGD Flevoland behandeld wordt.

Zit je vraag er niet bij?

Neem dan contact met ons op via onderstaand contactformulier: