Medium Complexe Ambulance

Steeds vaker wordt er gedifferentieerd vervoer ingezet om de verschillende patiënten van de juiste zorg te kunnen voorzien. Voor patiënten waar ambulancevervoer gepland kan worden is midden complexe ambulancezorg geïndiceerd. De aanvraag voor ambulancevervoer wordt dan gedaan door een arts of ambulanceverpleegkundige.

Het voertuig midden complex ambulancezorg (MCA) is herkenbaar aan de 200-nummering; een landelijke afspraak. De MCA wordt bemand door een chauffeur laag – en midden complexe ambulancezorg en een verpleegkundige midden complexe zorg. Beide professionals zijn opgeleid op de Ambulance Academie en in de praktijk.

De MCA wordt net als alle ambulancehulpverlening aangestuurd vanuit de meldkamer ambulancezorg. De verpleegkundig centralisten bepalen de indicatie voor laag- midden- of hoog complexe ambulancezorg.