Zorgcoördinatie

Samenwerking tussen zorginstellingen wordt een steeds actueler thema binnen Nederland. In 2020 is RAV Flevoland en Gooi en Vechtstreek aangehaakt bij de landelijke pilot “zorgcoördinatie”. Binnen de regio Flevoland zal de ambulancedienst aanhaken bij de samenwerking met VVT-instellingen, GGZ, ziekenhuizen en de huisartsenposten om passende zorg te leveren en elkaar op laagdrempeligere wijze te raadplegen voor elkaars expertise.

Zorgcoördinatie Almere 2022