Klachten

De RAV’s vinden goede ambulancezorg erg belangrijk. Toch kan het gebeuren dat onze hulpverlening niet aan uw verwachtingen heeft voldaan. Wij ontvangen graag uw feedback op onze zorg, zodat gezocht kan worden naar een goede oplossing. Daarnaast helpt u de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.

Behandeling van uw klacht

Om uw klacht naar tevredenheid af te handelen, hebben wij twee klachtenregelingen. De Klachtenregeling Wkkgz Regio GV heeft betrekking op de klachtafhandeling voor de RAV Gooi en Vechtstreek, de Klachtenregeling GGD Flevoland heeft betrekking op de klachtafhandeling voor de RAV Flevoland. Onze klachtenfunctionaris neemt de door u ingediende klacht in behandeling en houdt u op de hoogte van de voortgang. Er wordt een onderzoek ingesteld bij de RAV, en indien van toepassing elders, en relevante informatie wordt opgevraagd. Vervolgens wordt er gesproken met de betrokken medewerkers en desgewenst met u. Uiteindelijk volgt er terugkoppeling naar u.

U kunt op verschillende manieren een klacht indienen bij de RAV:

  • Via de website via het klachtenformulier
  • Per mail naar secretariaatrav@ggdflevoland.nl
  • Klachten voor de RAV Gooi en Vechtstreek kunnen gestuurd worden naar: Laan van Tergooi 6, 1212 VG Hilversum. Klachten voor de RAV Flevoland kunnen gestuurd worden naar:  Antwoordnummer 801, 8200 WB Lelystad.

U kunt uw klacht of vraag naar aanleiding van de hulpverlening richten aan de klachtenfunctionaris.

Om uw klacht/vraag goed te kunnen behandelen, hebben wij een aantal gegevens nodig:

  • uw naam;
  • uw adres en woonplaats;
  • uw telefoonnummer;
  • een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van het voorval en de datum.

Wat gebeurt er met uw klacht?

Binnen een week na ontvangst van uw klacht ontvangt u een ontvangstbevestiging. In eerste instantie zal de RAV proberen uw klacht op te lossen door middel van een gesprek of briefwisseling. De klacht zal eerst intern worden onderzocht. Het kan zijn dat u een bemiddelingsgesprek wordt aangeboden waarin u uw klacht kunt toelichten. In dit gesprek wordt getracht gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Geschillencommissie

Bent u niet tevreden over de uitkomst van de afhandeling van uw klacht, dan kunt u (of iemand namens u) zich wenden tot de Geschillencommissie Ambulancezorg waarbij onze RAV’s zijn aangesloten. Op de website van de geschillencommissie Ambulancezorg vindt u informatie over welke klachten in aanmerking komen voor behandeling door de geschillencommissie en wat de procedures en voorwaarden zijn.

Link website geschillencommissie: https://www.degeschillencommissiezorg.nl/over-ons/zorgcommissies/ambulancezorg/