Vergoeding verbruikskosten AED

Per 1 januari 2018 kunnen verbruikskosten van een Automatische Externe Defibrillator (AED) na een reanimatie vergoed worden. De minister van VWS heeft hiervoor budget beschikbaar gesteld. Deze regeling is bedoeld om het verbruik van AED’s zo laagdrempelig mogelijk te maken. Dat is heel belangrijk want elke AED-inzet is immers gericht op levensreddend handelen.

Tot nu toe konden organisaties die geen zorgaanbieder zijn, zoals supermarkten of sportverenigingen, de kosten voor het gebruik van deze AED’s alleen via de zorgverzekering van de patiënt verhalen. Dat gebeurde vaak niet, omdat dit lastig is. Vanaf 2018 kunnen deze organisaties de kosten voor de directe inzet van AED’s vergoed krijgen via de Regionale Ambulancevoorziening.

Belangrijke informatie

 • De mogelijkheid tot declareren staat open voor elke niet WMG-zorgaanbieder;
 • Declaratie kan plaatsvinden bij de RAV in de regio waar de AED-inzet heeft plaatsgevonden. Dat wil dus zeggen in de regio Gooi en Vechtstreek of de regio Flevoland.

Voorwaarde voor vergoeding is:

 • Zorg kan alleen in rekening worden gebracht als het ook daadwerkelijk geleverd is. Het verbruik dient derhalve gekoppeld te zijn aan het daadwerkelijke gebruik van een AED bij een reanimatie.
 • Uw declaratie dient 6 weken na datum van inzet bij de reanimatie bij ons ingediend te zijn.

De volgende kosten kunnen worden gedeclareerd, met een maximum van 1 exemplaar/set per reanimatie.

 • Elektroden (pads);
 • Uitlezen van AED;
 • Batterij wordt alleen vergoed indien verbruik daadwerkelijk gekoppeld is aan de betreffende reanimatie (zoals wanneer de batterij iedere keer na inzet van de AED vervangen moet worden);
 • Gebruiksklaar maken van de AED.

NIET in aanmerking voor vergoeding komen:

 • Verbruiksartikelen die over datum zijn;
 • Verbruiksartikelen die periodiek vervangen moeten worden (zoals batterij);
 • Overige reguliere, eventueel terugkerende, kosten;
 • Alle kosten die van toepassing zijn op AED’s die NIET zijn ingezet voor daadwerkelijke zorg aan de patiënt. Hieronder vallen (onder andere) controlekosten op basis van informatieberichten van het reanimatieoproepsysteem (Hartslagnu);

De RAV’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek behouden zich te allen tijde het recht voor om ten onrechte gedeclareerde kosten terug te vorderen op de declarant.

Declaratie
Wilt u een declaratie indienen, gebruik dan onderstaand formulier.