‘Samen beslissen’

9 september 2021

Patientenfederatie Nederland is deze week de campagne ‘Samen beslissen!’ gestart (looptijd 16 maanden), zie: https://www.patientenfederatie.nl/dit-doen-wij/samen-beslissen .

De focus in de campagne ligt op het samen, door zorgverlener en patiënt, beslissen over welke zorg nodig is. Dit maakt dat de patiënt tevredener is en zich beter houdt aan de afspraken die gemaakt zijn met de zorgverlener.