MCA: herijkte inzetcriteria en aanvullende taakaccenten

26 september 2023

In Nederland kan ambulancezorg worden verdeeld in spoedeisende- en niet-spoedeisende ambulancezorg. Spoedeisende ambulancezorg behoort tot het domein van de hoog-complexe ambulancezorg, niet-spoedeisende ambulancezorg wordt onderverdeeld in laag-, midden- en hoog-complexe ambulancezorg (ALS). RAV Flevoland en Gooi en Vechtstreek (FLGV) kennen sinds enige jaren differentiatie binnen de ambulancezorg. Eerder bestond deze differentiatie uit laagcomplexe ambulances, ‘de B bus’ en spoed (ALS) ambulances. In februari 2020 heeft Ambulancezorg Nederland (AZN) het kwaliteitskader laag- en midden-complexe ambulancezorg gepresenteerd. Sinds 2020 wordt de MCA volgens dit kader ingezet binnen de RAV FLGV.

In Nederland wordt volop geëxperimenteerd met uitbreiding van taken en de inzet van de MCA. In NW6 verband wordt gestreefd naar een uniforme inzet van de MCA, diverse RAV’s hebben aangepaste inzetcriteria. RAV Flevoland en Gooi en Vechtstreek ziet het potentieel van de MCA waarmee herijking van huidige werkprocessen opportuun lijkt. Uniformiteit van inzetcriteria binnen NW6 wordt nagestreefd.

Vanaf 1 oktober 2023 zal de MCA binnen onze RAV’s, in een pilot van een jaar gaan werken met nieuwe inzetcriteria en ten dele anders gepositioneerd worden in het primaire proces. Gedurende deze pilot zal periodiek een evaluatie plaatsvinden. Uitgangspunt van de pilot is dat vrijwel alle niet-spoedeisende ambulancezorg wordt belegd bij de MCA (uiteraard op basis van complexiteit en  beschikbaarheid).