70ste patiënt geïncludeerd in CeleBrate Trial!

24 mei 2023

Sinds een aantal jaren participeert RAV Flevoland en Gooi en Vechtstreek in (medisch) wetenschappelijk onderzoek, dat bijdraagt aan ontwikkeling en actualisatie van richtlijnen en behandelprotocollen. Lange tijd werd gedacht dat onderzoek in de ambulancezorg niet of beperkt mogelijk is. Dit vanwege het acute karakter van de zorgvraag. Deelname of uitvoer van onderzoek heeft de afgelopen jaren echter een vlucht genomen binnen de RAV en neemt de RAV sinds de zomer van 2021 deel aan de CeleBrate trial. Halverwege mei is de 75ste patiënt geïncludeerd.

CeleBrate trial

De CeleBrate trial is een internationaal. CeleCor Therapeutics is de initiator van dit onderzoek. Zij hebben ‘zalunfiban’, het onderzoeksmiddel voor deze studie ontwikkeld. Zalunfiban is een trombocyten-aggregatieremmend middel dat via een onderhuidse injectie moet worden toegediend. De huidige behandeling van het acuut hartinfarct in de ambulance kent al het gebruik van drie ‘bloedverdunnende’ medicijnen. De behandeling in de ambulance is onder andere gericht op zo snel mogelijk starten van therapie om een bloedstolsel (de oorzaak van het hartinfarct) op te lossen. Zodra dit stolsel (gedeeltelijk) oplost zal de doorbloeding van het hart verbeteren en zal het zuurstofgebrek in een deel van hartspier afnemen. Hoe sneller de doorbloeding van het hart verbetert hoe beperkter de schade aan het hart zal zijn.

Uit eerdere beperkte (kleinere?) onderzoeken bleek al dat ‘Zalunfiban’ snel en sterk werkt bij het oplossen van een stolsel. Binnen 15 minuten is de optimale hoeveelheid werkzame stof aanwezig in het bloed. Dit maakt dat dit middel mogelijk uitermate goed geschikt is in de behandeling van het acuut hartinfarct door de ambulancedienst.

Deelnemen aan het onderzoek

Op het moment dat ambulancezorgprofessionals constateren dat bij de patiënt sprake is van een acuut hartinfarct zullen zij direct starten met de (huidige) behandeling. Daarnaast wordt aan de hand van vooraf opgestelde criteria bepaald, of de patiënt in aanmerking komt voor deelname aan het onderzoek. In de criteria voor deelname wordt gekeken naar eerdere aandoeningen, medicatiegebruik of dat de patiënt al meedoet aan een ander onderzoek. Wanneer de patiënt in aanmerking komt voor deelname zal de ambulancezorgprofessional vragen of de patiënt wil meewerken.

De normale behandeling gaat uiteraard door.

Medisch-wetenschappelijk onderzoek moet voldoen aan strenge wet- en regelgeving. In Nederland werd in 1999 de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) opgericht. De CCMO geeft uitvoer aan de wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en de Embryowet.

De CeleBrate trial is getoetst door een onafhankelijke medisch ethische commissie en voldoet zowel in binnen als buitenland aan alle geldende wet en regelgeving. Een van de onderzoeksdoelen is het vaststellen van de veiligheid en effectiviteit van Zalunfiban bij patiënten met een acuut hartinfarct. Deelname aan onderzoek is altijd vrijwillig, ook bij de CeleBrate trial. De CeleBrate trial is een zogenaamde dubbelblind gerandomiseerd placebogecontroleerd onderzoek. Dit houdt in dat niet bekend is of de patiënt die deelneemt het middel Zalunfiban of een placebo krijgt toegediend. Naast het toedienen van een onderhuidse injectie met het onderzoeksmiddel worden geen andere extra handelingen verricht in de ambulancezorg. In het ziekenhuis wordt extra bloed afgenomen om de werking van het onderzoeksmiddel in uitgebreid bloedonderzoek te observeren. Het onderzoeksteam neemt na een maand en een jaar nog contact op met patiënten die deelnemen aan het onderzoek.

Toekomst
De CeleBrate trial wordt uitgevoerd in diverse Europese landen, Noord Amerika en Canada bij zowel ambulancediensten als ziekenhuizen. Zodra de benodigde deelnemers, 2500 in totaal, is bereikt zullen onderzoekers de resultaten analyseren en publiceren. RAV Flevoland en Gooi en Vechtstreek hoopt door participatie in deze studie te kunnen bijdragen aan verbetering van de behandeling van mensen een acuut hartinfarct.

Contact

Voor vragen over de CeleBrate studie bij RAV Flevoland en Gooi en Vechtstreek kunt u contact opnemen met Marc Koster, studiecoördinator van de RAV (m.koster@ggdflevoland.nl)