BEKIJK UW PATIËNTENDOSSIER VIA ‘MIJNAMBULANCEZORG.NL

22 september 2022

Het opvragen van een ambulance patiëntendossier kon altijd al, maar nu doet u dit een stuk gemakkelijker via het patiëntenportaal MijnAmbulancezorg.

Sinds 1 juli 2020 hebben patiënten wettelijk recht op digitale inzage in hun medisch dossier

Dit betekent voor de ambulancesector dat een patiënt aan wie ambulancezorg is verleend de (medische) informatie hierover digitaal moet kunnen inzien. Hierin staat bijvoorbeeld wanneer en waar de ambulancezorg is uitgevoerd, welke onderzoeken er zijn gedaan, welke behandeling is toegepast en of er medicatie is toegediend.

Ambulancezorg Nederland (AZN) heeft de afgelopen twee jaar gebouwd aan de inrichting van het patiëntenportaal. Die staat nu live voor RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek. De ambulancesector heeft hiermee een volgende belangrijke stap gezet in digitale informatieuitwisseling.

 In het patiëntenportaal vindt u per ambulancedienstverlening uw dossier

Als u door ons behandeld bent kan dat zowel door RAV Flevoland als door RAV Gooi en Vechtstreek zijn geweest. Door te zoeken op de locatie waar u was toen u ambulancezorg kreeg vindt u gemakkelijk de juiste regionale ambulancevoorziening (RAV).

MijnAmbulancezorg is een veilige website

Het voldoet aan alle voorwaarden van MedMij. Dit is de Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorgaanbieders en zorggebruikers. U logt in op MijnAmbulancezorg met uw DigiD, waardoor u op een veilige manier uw dossier kan inzien.