Venticare reanimatiecompetitie ambulance 2022

31 mei 2022

Afgelopen donderdag 2 juni was het zover. De De RAV Flevoland en Gooi en Vechtstreek bestaat uit twee losse ambulancediensten, waardoor het mogelijk was om zowel een team van het Gooi als van Flevoland te kunnen inschrijven. Na maanden van voorbereiding konden de teams gaan strijden voor de finale!

Het thema dit jaar was presteren onder druk en choreografie van de reanimatie. Dit werd in simulatie goed aangeboden en tijdens de briefing in de ochtend werd de druk al opgevoerd doordat er simulatiepoppen waren van een prematuur tot volwassene en poppen waarop makkelijk BLS uitgevoerd kon worden tot een pop waarop BLS vrijwel onmogelijk was.

Beide teams hadden als eerste een casus van een marathondeelnemer, waarin hyperthermie en de behandeling hiervan op de voorgrond stond. Deze casus werd met verve volbracht! Er mag gesteld worden dat het nieuwe handelingsschema rondom hyperthermie met vertrouwen kan worden uitgerold binnen de RAV, zodra de NRR deze presenteert! Nadat alle zeven ambulanceteams hun casus hadden volbracht werd bekend gemaakt dat de finale zou gaan tussen de RAV Flevoland en collega’s van de RAVU uit Utrecht.

Na een loting mocht  het team van RAV Flevoland als eerste hun finale spelen, ze werden flink aangemoedigd door het Gooise team. De melding betrof een reanimatie van een zevenjarig kind in een gymzaal tijdens gymles. Na een zeer korte voorbereidingstijd kwam het team te plaatse. Direct werd aanvullende hulp ingeroepen en gestart met reanimatiezorg: die werd zeer goed uitgevoerd! Er mag opgemerkt worden dat deze casus werd gespeeld, om bij zorgprofessionals onder de aandacht te brengen dat bij 1/8 van de kinderreanimaties een schokbaar ritme gezien wordt. Ook mede om de gedachte te doorbreken dat kinderreanimaties vrijwel altijd zouden draaien om hypoxie en een niet schokbaar ritme. Helaas kwam RAV Flevoland net te kort en ging de eerste prijs naar het team van de RAVU, die we natuurlijk van harte feliciteren.

Desalniettemin kijken wij terug op een zeer geslaagde competiti, waarbij door de intensieve training het belangrijkste is bereikt, n.l. routine ontwikkelen en het verhogen van kennis en vaardigheden in de uitvoering van de specialistische reanimatie buiten het ziekenhuis.

Recent is door de RAV het werkproces reanimatie geëvalueerd. Het proces is herzien met de richtlijnen van 2021 en interne reanimatiedata als uitgangspunt. In het proces is aandacht voor de choreografie van de reanimatie en de verdeling van werklast tussen de individuele teamleden, dit met doel tot het verkrijgen van cognitieve bandbreedte om de prestaties zo hoog mogelijk te maken. Beide teams die hebben deelgenomen zijn volgens deze werkwijze getraind, ze gaven aan de werkwijze als prettig te hebben. Komende tijd zullen alle ambulancezorgprofessionals van de RAV Flevoland en Gooi en Vechtstreek deze training ontvangen. Hiermee hopen we de reanimatiezorg naar een nog hoger level te tillen.