HOE BEOORDEELT U ONZE SAMENWERKING?

27 februari 2023

Doe mee met ons ketenpartnertevredenheidsonderzoek en laat het ons weten!

Patiënten de beste ambulancezorg verlenen is onze missie. Hier spannen wij ons als regionale ambulancevoorziening (RAV) 24/7 voor in.

Een goede samenwerking met onze ketenpartners draagt in belangrijke mate bij aan goede zorg voor onze patiënten. Daarom willen wij middels een ketenpartnertevredenheidsonderzoek inzicht krijgen in hoe onze zorgketenpartners de samenwerking met de ambulancezorg ervaren. De inzichten die dit onderzoek opleveren, gebruiken we om de samenwerking waar nodig verder te verbeteren.

Doe mee!

Graag nodigen wij al onze zorgketenpartners (alle medewerkers van bijvoorbeeld de huisarts, de huisartsenpost, de spoedeisende hulp/ het ziekenhuis, verloskunde, GGZ, thuiszorg en verpleeghuizen) van harte uit om de vragenlijst van het ketenpartnertevredenheidsonderzoek ambulancezorg in te vullen.

Meedoen aan het onderzoek kan vanaf 1 maart 2023 tot en met 30 april 2023.

E-mail of QR-kaartje

De vragenlijst wordt op twee manieren aangeboden:

1) Via een e-mail. Een groot deel van onze ketenpartners wordt automatisch hiervoor uitgenodigd via de mail. Mocht u als zorgketenpartner van de RAV’s (Gooi en Vechtstreek en Flevoland) geen mail hebben ontvangen en wel mee willen doen aan dit onderzoek dan kunt u een mail sturen naar secretariaatrav@ggdflevoland.nl

2) Via een zogenaamd ‘QR kaartje’. Een QR-kaartje is een papieren kaartje met daarop een QR code. Ambulancezorgprofessionals hebben deze kaartjes op zak en laten de kaartjes achter in de zorginstellingen waar zij tijdens hun werk komen. Medewerkers van die zorginstellingen kunnen de QR code op het kaartje scannen en vervolgens de vragenlijst direct invullen op hun telefoon.

Praktische informatie

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 8 minuten.

Omdat we zoveel als mogelijk diverse medewerkers van onze ketenpartners aan het woord willen laten is het voor elke medewerker van een ketenpartner (die contact heeft met de ambulancezorgvoorziening) mogelijk om de vragenlijst 1 keer in te vullen. Ofwel via een unieke link die naar een uniek email adres gestuurd wordt, danwel via de open link (waarbij per apparaat de link maar 1 keer gebruikt kan worden).

Resultaten

De resultaten van het ketenpartnertevredenheidsonderzoek ambulancezorg worden anoniem verwerkt. RAV’s kunnen de hun regionale ‘scores’ te zijner tijd per onderdeel via een regionaal dashboard bekijken. Op landelijk niveau wordt het ketenpartnertevredenheidsonderzoek onderdeel van het sectorkompas ambulancezorg.

Wij hopen op een hoog respons en danken al onze zorgketenpartners bij voorbaat voor hun medewerking aan ons onderzoek!