Interview in Samenwerkingsmagazine van TwynstraGudde

In het vijfde interview in de reeks richting het TwynstraGudde zorg Samenwerkingsmagazine ging TwynstraGudde dit keer in gesprek met Piet Huizinga, bestuurder bij Ambulance IJsselland en Ambulance oost en met Gijs Roest, onze directeur RAV Flevoland/Gooi en Vechtstreek. Een inspirerend gesprek over samenwerken binnen én buiten de ambulancezorg. Over een lange adem én over lef!

Samenwerken in de ambulancezorg: elkaar versterken met de blik naar buiten (twynstragudde.nl)