Klachten RAV Gooi en Vechtstreek

Ik heb een klacht! En nu?

Om uw klacht naar tevredenheid af te handelen, hebben wij een klachtenregeling. Voor de klachtenregeling klikt u hier: Klachtenregeling Regio GV

Onze klachtenfunctionaris neemt de door u ingediende klacht in behandeling en houdt u op de hoogte van de voortgang. Er wordt een onderzoek ingesteld bij de RAV, en indien van toepassing elders, en relevante informatie wordt opgevraagd. Vervolgens wordt er gesproken met de betrokken medewerkers en desgewenst met u. Uiteindelijk volgt er terugkoppeling naar u.

U kunt op verschillende manieren een klacht indienen bij de RAV Gooi en Vechtstreek:

  • Schriftelijk: RAV Gooi en Vechtstreek, t.a.v. de directeur, Laan van Tergooi 6, 1212 VG Hilversum;
  • Via het digitale klachtenformulier onderaan deze pagina.

U kunt uw klacht of vraag naar aanleiding van de hulpverlening richten aan onze klachtenfunctionaris: mw. M. Heslenfeld. Zij is ook telefonisch bereikbaar via 0320-287811 .

Om uw klacht/vraag goed te kunnen behandelen, hebben wij een aantal gegevens nodig:

  • Uw naam;
  • Uw adres en woonplaats;
  • Uw telefoonnummer;
  • Een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van het voorval en de datum.

Wat gebeurt er met uw klacht?
Binnen een week na ontvangst van uw klacht ontvangt u een ontvangstbevestiging. In eerste instantie zal de RAV proberen uw klacht op te lossen door middel van een gesprek of briefwisseling. De klacht zal eerst intern worden onderzocht. Het kan zijn dat u een bemiddelingsgesprek wordt aangeboden waarin u uw klacht kunt toelichten. In dit gesprek wordt getracht gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Geschillencommissie
Bent u niet tevreden over de uitkomst van de afhandeling van uw klacht, dan kunt u (of iemand namens u) zich wenden tot de Geschillencommissie Ambulancezorg waarbij onze RAV vanaf 1 januari 2017 is aangesloten. Op de website van de geschillencommissie Ambulancezorg vindt u informatie over welke klachten in aanmerking komen voor behandeling door de geschillencommissie en wat de procedures en voorwaarden zijn.