Klachten RAV Flevoland

Ik heb een klacht! En nu?

Voor de RAV Flevoland kunt u uw klacht op verschillende manieren kenbaar maken:

• U maakt gebruik van het formulier in de Klachtenfolder
• U stuurt een e-mail naar post@ggdflevoland.nl ​t.a.v. de klachtenfunctionaris;
• U stuurt een brief naar:

GGD Flevoland, t.a.v. de klachtenfunctionaris, Antwoordnummer 801, 8200 WB Lelystad

​Niet tevreden over de behandeling van uw klacht?

Gaat uw klacht over de zorgverlening en bent u niet tevreden over de uitkomst van de afhandeling? Dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Ambulancezorg​ of tot de
Geschillencommissie Publieke Gezondheid.

​Gaat uw klacht over andere zaken dan de zorgverlening? En bent u niet tevreden over de uitkomst van de afhandeling? Dan kunt u zich wenden tot De Nationale ombudsman​.

Zie ook de Klachtenregeling GGD Flevoland