Patiëntwaarderingsonderzoek ambulancezorg 2022

28 februari 2022

Patiënten die in maart 2022 ambulancezorg ontvangen, kunnen in mei en juni 2022 worden gevraagd om deel te nemen aan een onderzoek om de ambulancezorg te verbeteren. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Nivel namens de RAV Gooi en Vechtstreek en Flevoland. Patiënten ontvangen een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen over de ervaringen met de verleende ambulancezorg. Uw deelname wordt zeer op prijs gesteld.  Mocht u echter niet willen deelnemen aan het onderzoek, dan kunt u dit doorgeven aan de RAV Gooi en Vechtstreek en Flevoland via secretariaatrav@ggdflevoland.nl

Uw adresgegevens worden dan niet gebruikt en u ontvangt geen uitnodiging voor het onderzoek.