Restart A Heart Day 2022

6 oktober 2022

Op zondag 16 oktober was het “Restart A Heart Day”. Op deze dag werd aandacht gevraagd voor het belang van reanimatie door omstanders. Omstanders zijn sneller ter plaatse dan de hulpdiensten en door sneller te beginnen kunnen meer levens worden gered. Kijk naar het interview dat onze collega Marc Koster hierover gaf:

https://flevoziekenhuis.nl/organisatie/nieuws/artikel/iedereen-kan-leren-reanimeren-en-iedereen-verdient-een-kans-op-overleving

Onze reanimatietrainers gaven samen met de medewerkers van de Ambulancedienst, Politie en Brandweer demo’s van een reanimatie. De eerste 6 minuten zijn cruciaal. Omstanders zijn vaak eerder aanwezig dan de ambulancedienst. In deze kostbare minuten kunnen omstanders helpen, vooral omdat 70% van de gevallen van een circulatiestilstand in en om het huis plaatsvinden. Leer daarom reanimeren en red levens. U maakt het verschil! We willen dat steeds meer mensen beseffen hoe belangrijk het is om te leren reanimeren en weten hoe een AED gebruikt wordt.

https://www.almeredezeweek.nl/nieuws/algemeen/54183/reanimatiedemos-op-stadhuisplein

WORD BURGERHULPVERLENER EN RED LEVENS

Ik ben gereanimeerd.

Lees het verhaal van Hans Rhebok