Venticare reanimatiecompetitie

4 november 2021

Afgelopen week hebben twee ambulanceteams van de RAV Flevoland samen met het Flevoziekenhuis meegedaan aan de Venticare reanimatiecompetitie. Centraal thema was dit jaar: de overdracht van prehospitaal naar hospitaal. Onze toppers hebben na  veel trainen een mooie sterke casus neergezet!